سه‌شنبه 27 مهر 1400   17:42:36
Guest (Qomuniguest)

مرکز رشد واحدهای فناور - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما