چهارشنبه 10 آذر 1400   16:40:57
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3963362
تعداد بازديد از سايت: 104821803
تعداد بازديد زيرپورتال: 3963362
اين زيرپورتال امروز: 640
در امروز: 20122
اين صفحه امروز: 640
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 آذر 1400 13:58:02
گروه زیست شناسی
دكتر رضا شيخ اكبري مهر
دانشكده علوم پايه
عضو هيئت علمي
32103081

نام: رضا
نام خانوادگي: شيخ اكبري مهر
وب سايت شخصي: --------------
آدرس محل كار: قم- بلوار الغدير- دانشگاه قم- دانشكده علوم پايه- گروه زيست شناسي
شماره تماس: 32103081
دانشكده: علوم پايه
گروه: زيست شناسي
مرتبه علمي:  استاديار
 

سوابق تحصيلي
كارشناسي: زيست شناسي عمومي؛ سال 1381؛ دانشگاه شيراز
كارشناسي ارشد:  زيست شناسي؛ سيستماتيك گياهي؛ سال 1384؛ دانشگاه شهيد بهشتي
دكتراي تخصصي: زيست شناسي؛ سيستماتيك گياهي؛ سال 1391؛ دانشگاه شهيد بهشتي
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد :بررسي مورفولوژي و ميكرومورفولوژي گونه هاي جنس Epilobium در ايران
 عنوان پايان نامه دكتري : فيلوژني بخش هاي Dissitiflori DC. و Erioceras Bunge  از جنس Astragalus در ايران براساس داده هاي ملكولي و ريخت شناختي


سوابق كاري و اجرايي
1- مدير گروه زيست شناسي (از سال 1391 تا 1395)
2- عضو كميته تخصصي آزمايشگاه هاي دانشكده علوم پايه (از سال 1393 تا 1395)
3- --------------
4- --------------

زمينه ­هاي تخصصي و مورد علاقه
-       آشنايي با روشهاي مطالعه و بررسي هاي صحرايي و ميداني و جمع آوري گياهان در منطقه
-       بررسي و مطالعات مورفولوژيك به عنوان پايه و اساس تاكسونومي گياهي
-       آشنايي با سيستم هاي ايجاد و توسعۀ هرباريوم هاي گياهشناسي
-       آشنايي با روشهاي مطالعۀ آناتومي گياهي و تهيه اسلايدهاي علمي – آموزشي و استفاده از آنها در مطالعات تاكسونوميك
-       استفاده از روشهاي مربوط به تكنيك گرده شناسي وآشنايي با كاربرد اين اطلاعات در تاكسونومي و  رده بندي گياهان
-       آشنايي با نرم افزارها و روشهاي مدرن Numerical Taxonomy و استفاده از اين داده ها در ايجاد رده بندي هاي Phenetic
-       توانايي انجام مطالعات فيلوژني گياهي و استفاده از نرم افزارهاي مربوطه و به روز
-       مسلط به تكنيك هاي مولكولي مرتبط با علم گياهشناسي و استفاده از آنها در بررسي روابط تكاملي گياهان
-       علاقمند به مطالعه تنوع زيستي و پژوهش در زمينه حفاظت از خزانۀ ژنتيكي گياهي
-       توانايي در شناسايي گياهان ايران بصورت نسبي ( بعلت تنوع و گستردگي بسيار زياد گياهان)
-       آشنايي با زبان لاتين بعنوان زبان علمي گياهشناسي

طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:
- رضا شيخ اكبري مهر و جواد حاجي مظفري (1385). طرح مبارزه با ملخ كوهاندار تاغ در تاغزارهاي حسين آباد قم
-  رضا شيخ اكبري مهر (1390). مطالعه دانه گرده در برخي از گونه هاي جنس Arenaria از خانواده Caryophyllaceae در ايران، محل اجراي طرح: دانشگاه شهيد بهشتي
-  رضا شيخ اكبري مهر و عباس سعيدي (1391). مطالعه سيستماتيك ملكولي بخش Ornithopodium از جنس گون در  ايران براساس داده هاي ملكولي، محل اجراي طرح: دانشگاه شهيد بهشتي (همكار طرح).
-   - رضا شيخ اكبري مهر (1395). جمع آوري، شناسايي و معرفي برخي از جلبكهاي ماكروسكوپي داراي اثرات ضدميكروبي از جنوب ايران. محل اجرا: دانشگاه قم    

سوابق تدريس:

دروس تدريس شده:
دروس كارشناسي:
تدريس دروس تالوفيت ها، تشريح و مورفولوژي گياهي، سيستماتيك گياهي 1 و 2، فيزيولوژي گياهي 1 و 2 و آزمايشگاه هاي مربوطه، رشد و نمو گياهي، ريخت زايي و اندامزايي در گياهان، اكولوژي، تكامل در موجودات زنده، متون تخصصي، ايمني زيستي، مباني گياهشناسي، اصول و روشهاي رده بندي در گياهان
دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي : --------------------
دروس دكتري : --------------------
 

كتاب هاي تأليف شده:
1- ريخت شناسي و تشريح اندامهاي گياهي؛ انتشارات دانشگاه قم، بهار 1395
2- --------------
3- --------------
4- --------------
 عضويت در مراكز علمي و پژوهشي
1- عضو پيوسته انجمن علمي زيست شناسي ايران
2- --------------
3- --------------
4- --------------

جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)
-   دانشجوي ممتاز فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي و دكتري 
-   دريافت تقديرنامه­ از مديركل منابع طبيعي استان قم بخاطر مشاركت فعال در تهيه و انجام طرح هاي منابع طبيعي

 
آشنايي با زبان­هاي خارجي:
1- انگليسي
2- --------------
3- --------------
4- --------------
 

 
مقالات و پژوهش ها:


مقالات فارسي چاپ شده در مجلات

- عزيزيان دينا، شيخ اكبري مهر رضا، "مطالعه دانه گرده گونه هاي جنس اپي لوبيوم از خانواده گل مغربي در ايران" مجله علوم پايه (دانشگاه الزهرا)، سال 18، شماره 2، صفحه69-79، 1384.
- آهني حميد، شيخ اكبري مهر رضا، "نگرشي بر هجوم موريانه به پروژه نهالكاري منطقه بياباني كوه نمك قم و راهكارهاي مقابله با آن" طبيعت سبز، شماره 1، صفحه45-47، 1385.
- قرباني نهوجي مجيد، علي اصغر معصومي، سعيدي عباس، كاظم پور اوصالو شاهرخ، شيخ اكبري مهر رضا، "فيلوژني بخش هولولئوسه از جنس گون و گونه هاي مرتبط با آن بر اساس صفات ريخت شناسي در ايران" تاكسونومي و بيوسيستماتيك، سال 4، شماره 12، صفحه43-52، 1390.
- سعيدي عباس، شيخ اكبري مهر رضا، كاظم پور اوصالو شاهرخ، معصومي علي اصغر، قرباني نهوجي مجيد، "مطالعه فيلوژنتيكي بخشهايي از گو ن هاي كرك دو شاخه اي با تاكيد بر موقعيت بخش اورنيتوپوديم با استفاده از داده هاي ريخت شناختي ومولكولي" تاكسونومي و بيوسيستماتيك، سال 4، شماره 10، صفحه27-40، 1391.

International Journal Papers

- SHEIKH AKBARI MEHR R., Azizian, D. "Seed morphology and seed coat sculpturing of Epilobium Species (Onagraceae) from Iran", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, Vol. 30, PP. 435-440, 2006.

- SHEIKH AKBARI MEHR R., Ghorbani, M., and Saidi, A. "A new isolated species of the genus Astragalus from Azerbayejan, IRAN", IRANIAN JOURNAL OF BOTANY, Vol. 17, No. 2, PP. 178-180, 2011.

- SHEIKH AKBARI MEHR R., Saidi, A., Kazempour, Sh., and Maassoumi, AA. "Phylogeny of Astragalus section Dissitiflori based on nrDNA ITS and morphological data in Iran", IRANIAN JOURNAL OF BOTANY, Vol. 18, No. 1, PP. 1-9, 2012.

- SHEIKH AKBARI MEHR R., Saidi, A., Kazempour, Sh., and Maassoumi, AA,.  Ghorbani, M."Morphological cladistic analysis of some bifurcate hairy sections of Astragalus (Fabaceae) in Iran", TURKISH JOURNAL OF BOTANY, Vol. 36, PP. 434-442, 2012.
- Malekzadeh P., SHEIKHAKBARI-MEHR R., and Hatamnia A. Effects of aluminum toxicity on maize (Zea mays L.) seedlings. IRAN. J. OF PLANT PHYSIOL. 2015.
- Hatamnia A., SHEIKHAKBARI-MEHR R., et al.  Antioxidant activity of different parts of Pistacia Khinjuk stocks fruit and its correlation to phenolic composition. NATURAL PROD. RESEARCH. 2016.
SHEIKHAKBARI-MEHR R., Maassoumi AA. and Kazempour Osaloo Sh. 2016. Molecular systematics of some bifurcate hairy sections in Astragalus l. (Fabaceae) as inferred from nuclear and chloroplast DNA sequences. Bangladesh J. Plant Taxon. 23(2): 223-235.
Ø  SHEIKHAKBARI-MEHR R., Maassoumi AA. 2017. A note on Astragalus L. Section Caprini DC. Bangladesh J of Plant Taxonomy, 24(2): 241-244.

Malekzadeh P., Khosravi-nejad F., Hatamnia A. and SHEIKHAKBARI-MEHR R. 2017. Impact of postharvest exogenous c-aminobutyric acid treatment on cucumber fruit in response to chilling tolerance. Physiol Mol Biol Plants, 23(4): 827-836.
SHEIKHAKBARI-MEHR R. 2019. Ecological, physiognomic and floristic investigation of the salt mountain area, Qom. J of Plant Resear, 31(4): 878-891.

 

International Conference Papers

SHEIKH AKBARI MEHR R., Azizian, D."seed morphology and seed coat sculpturing of Epilobium species in Iran", Proceedings of 13th Iranian Biology Conference , 2005.

Molecular systematics and evolution of the non-photosynthetic parasitic Cistanche (Orobanchaceae). 22nd International Symposium of the German Botanical Society, Biodiversity and Evolutionary Biology, Technische Universitat Dresden, Germany, March 2014.

SHEIKH AKBARI MEHR, R., et al. " A morphometric study in Filago L. species in Iran". 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, Kharazmi University, August 2014.

Ghorbani, M., Sheikh Akbari Mehr, R., et al. "Phylogenetic statement about the position of sect. Hololeuce based on nuclear and chloroplast genomic data". 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, Kharazmi University, August 2014.  

Ghorbani, M., Sheikh Akbari Mehr, R., et al. "Character evolution in some bifurcate hairy sections of Astragalus based on phylogeny of nrDNA ITS". 
18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, Kharazmi University, August 2014.

The effect of methyl jasmonate on rosmarinic acid production in Salvia nemorosa L. cell suspension cultures. "1st International congress and 2nd national conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms".

Optimization of in-vitro callus induction in Salvia nemorosa L. "1st International congress and 2nd national conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms".

Hairy root cultures of Salvia nemorosa L. for rosmarinic acid production. "1st International congress and 2nd national conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms".

National Conference Papers

Hypoglycemic effect of hydroalchoholic extract of Pastinaca sativa seeds in normal and streptozotocin induced diabetic rats. 2nd National Congress on Medicinal Plants, May 2013. Tehran, Iran.

Hypolipidemic effect of hydroalchoholic extract of Pastinaca sativa seeds in normal and streptozotocin induced diabetic rats. 2nd National Congress on Medicinal Plants, May 2013. Tehran, Iran.

Effects of hydroalchoholic extract of Pastinaca sativa seeds on activity of liver enzymes in normal and streptozotocin induced diabetic rats. 2nd National Congress on Medicinal Plants, May 2013. Tehran, Iran.

Ecological and floristic study of the Saline Mountain region in Qom, Iran. 2nd Iranian plant systematics Conference, Dec. 2009. Tehran.

 Hypoglycemic effect of hydroalchoholic extract of Pastinaca sativa seeds in normal and streptozotocin induced diabetic rats. 2nd National Congress on Medicinal Plants, May 2013. Tehran, Iran.


Palynological study in some species of Arenaria (Carophyllaceae) in Iran. 2nd Iranian plant systematics Conference, Dec. 2009. Tehran.

Hypolipidemic effect of hydroalchoholic extract of Pastinaca sativa seeds in normal and streptozotocin induced diabetic rats. 2nd National Congress on Medicinal Plants, May 2013. Tehran, Iran.

Hypolipidemic effect of hydroalchoholic extract of Pastinaca sativa seeds in normal and streptozotocin induced diabetic rats. 2nd National Congress on Medicinal Plants, May 2013. Tehran, Iran.Contribution of arbuscular mycorrhiza fungi with tomato plants under zinc toxicity. 3rd Iranian national conference of plant physiology, May 2014. Isfahan.

تعداد بازديد اين صفحه: 22161
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما