چهارشنبه 10 آذر 1400   16:38:22
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3963361
تعداد بازديد از سايت: 104821734
تعداد بازديد زيرپورتال: 3963361
اين زيرپورتال امروز: 639
در امروز: 20053
اين صفحه امروز: 639
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 آذر 1400 13:58:02
گروه مهندسی صنایع
دكتر علي سلماس نيا
دانشكده فني مهندسي- گروه مهندسي صنايع
عضو هيأت علمي

نام:  علي

نام خانوادگي: سلماس نيا

پست الكترونيكي: a.salmasnia@qom.ac.ir

آدرس محل كار: دانشگاه قم، دانشكده فني و مهندسي

شماره تماس: 32103523-025

دانشكده: فني ومهندسي

گروه: مهندسي صنايع

مرتبه علمي: دانشيار

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=HwfLb2cAAAAJ


Courses Taught

Theory of probability and its applications
Probability and statistics
Statistical methods
Multi-criteria decision making
Regression analysis
Queuing theory
Design of experiments

Research Interests

Multiple response optimization
Statistical process monitoring
Multi-objective optimization
Discrete event system simulation
Reliability

Journal publications 

 

 

1. Salmasnia, A., Bashiri, M., (2014). A new desirability function-based method for correlated multiple response optimization,
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 76: (5-8), 1047-1062.

2. Salmasnia, A., Khatami, M., Kazemzadeh, R.B., Zegordi, S.H., (2015). Bi-objective single machine scheduling problem with stochastic processing times, TOP, 23:1, 275-297.
3. Salmasnia, A., Ameri, E., Niaki, S.T.A., A Robust Loss Function Approach for a Multi-Objective Redundancy Allocation Problem, Applied Mathematical Modelling, In Press.

4. Mokhtari, H., Salmasnia, A., (2015).A Monte Carlo Simulation based Chaotic Differential Evolution Algorithm for Scheduling a Stochastic Parallel Processor System. Expert Systems with Applications, 42:20, 7132-7147.

5. Mokhtari, H., Salmasnia, A., An Evolutionary Clustering based Optimization to Minimize Total Weighted Completion Time Variance in a Multiple Machine Manufacturing System, International Journal of Information Technology and Decision Making, In Press.

6. Zare-Mehrjerdi, Y., Yazdekhasti, A., Salmasnia, A., Mokhtari, H., 2015. A desirability function-based approach for optimising generalized queuing networks, International Journal of Applied Management Science, 7:3, 194-222.

7. Salmasnia, A., Cheraghi, S., Ghorbanian, A., Mokhtari, H., A Robust Supplier Selection in Closed Loop Supply Chain Using a Hybrid Approach based on Design of Experiments and Simulation, International Journal of Applied Decision Sciences, In Press.

8. Salmasnia, A., Zifan, E., Mokhtari, H., An Interactive Preference Decision Making Approach to Multi-Response Process Design with Location and Dispersion Effects, International Journal of Information and Decision Sciences, In Press.

9. Mosadegh, H., Khakbazan, E., Salmasnia, A., Mokhtari, H., A fuzzy multi-objective goal programming model for solving an aggregate production planning problem with uncertainty, International Journal of Information and Decision Sciences, In Press.

10. Vardi, M., Salmasnia, A., Ghorbanian, A., Mokhtari, H., A Bi-Objective Airline Revenue Management Problem with Possible Cancellation, International Journal of Applied Management Science, In Press.

11. Salmasnia, A., Baradaran Kazemzadeh, R., Niaki, S.T.A., 2012. An Approach to Optimize Correlated Multiple Responses using Principal Component Analysis and Desirability Function, “International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, 62:835–846.

12. Salmasnia, A., Baradaran Kazemzadeh, R., Mohajer, M., 2012. A novel approach for optimization of correlated multiple responses based on desirability function and fuzzy logics, “Neurocomputing” 91: 56-66.

13. Salmasnia, A., Baradaran Kazemzadeh, R., Seyedesfahani, MM., Hejazi, T.H., 2013. Multiple Response Surface Optimization with Correlated Data, “International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, 64:841–855.

14. Mokhtari, H., Baradaran Kazemzadeh, R., Salmasnia, A., 2011. Time-cost trade-off analysis in project management: An ant system approach, “IEEE Transactions on Engineering Management” 58: 36-43.

15. Salmasnia, A., Bashiri, M., Salehi, M., 2013. A Robust Interactive Approach to Optimize Correlated Multiple Responses, Accepted by the “International Journal of Advanced Manufacturing Technology” 67 (5-8) 1923-1935.

16. Salmasnia, A., Mokhtari, H., Nakhai Kamal Abadi,I., 2012. A Robust Scheduling of Projects with Time, Cost and Quality Considerations,”International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, 60:631–642.

17. Salehi, M., Baradaran Kazemzadeh, R., Salmasnia, A., 2012. On line detection of mean and variance shift using neural networks and support vector machine in multivariate processes, “Applied soft computing” 12: 2973-2984.

18. Salmasnia, A., Moeini, A., Mokhtari, H., Mohebbi, C., 2013. A Robust Posterior Preference Approach to Multiple Response Optimization Problems, “International Journal of Applied Decision Sciences”, 6: 186-207.

19. Mohajer, M., Navidi, H., Salmasnia, A., Mohebbi, C., 2012. Coordinating Manufacturer and Retailer using a Novel Robust Discount Scheme, "International Journal of Applied Decision Sciences”,5: 253-271.

20. Baradaran Kazemzadeh, R., Amin-Naseri, M., Salmasnia, A., 2012. A robust posterior method to multi-response optimization using the VIKOR method “Advanced Materials Research”, 433: 3060-3065.

21. Bahreininejad, A., Amin-Naseri, M., Salehi, M., Salmasnia, A., 2010. On-line analysis out-of-control Signals for multivariate control chart using neural network, “International Journal of Natural and Engineering Sciences”, 4: 27-36.

22. Najafi, S., Salmasnia, A., Baradaran Kazemzadeh, R., 2011. Optimization of robust design for multiple response problem “Australian Journal of Basic and Applied Sciences”, 5:1566-1577.

23. Mokhtari, H., Salmasnia, A., Bastan, M. Three Dimensional Time, Cost and Quality Tradeoff Optimization in Project Decision Making, “Advanced Materials Research”, 433: 5746-5752.

24. Salmasnia, A., Bastan, M., Moeini, A., 2012. A general intelligent framework for multiple response statistical optimization problems based on artificial neural network and Taguchi method, “International Journal of Quality, Statistics and Reliability” doi:10.1155/2012/494818.

25. Hejazi, T.H., Salmasnia, A., Bastan, M., 2012. Optimization of Correlated Multiple Response Surfaces with Stochastic Covariate, “International Journal of Computer Theory and ”.

26. Salmasnia, A; Abdzadeh, B; Namdar, M.R; 2017. A joint design of production run length, maintenance policy and control chart with multiple assignable causes, “Journal of Manufacturing Systems”, 42(1), 44-56
 
27.  Salmasnia, A; Rahimi, A; Abdzadeh, B; 2017. An integration of NSGA II and DEA for Economic-Statistical Design of T2-Hotelling Control Chart with Double warning lines.  “Neural computing and Applications”, doi:10.1007/s00521-017-3064-y
 

1. بردران كاظم زاده، ر.، سلماس نيا، ع.، دارابي، ه. بهينه سازي چند هدفه مسئله مركز تماس چندگانه با استفاده از متدولوژي سطح پاسخ، پذيرفته شده در "فصلنامه شريف"،1391.


2. امين ناصري، م.، بردران كاظم زاده، ر.، سلماس نيا، صالحي، م.، 1390.بهينه سازي فرايند چند پاسخه با استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك، "نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد"22:216-224.

3. بردران كاظم زاده، ر.، سلماس نيا، يزدخواستي، ا. ارائه يك رويكرد مقاوم براي بهينه سازي شبكه هاي صف، پذيرفته شده در "نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد"، 1391.

4. ذگردي، ح.، مرندي، ف، سلماس نيا، ع. بهينه سازي مسئله چند هدفه همبسته: كاربرد جداسازي پريند و پريل، پذيرفته شده در " مجله مهندسي و مديريت كيفيت"، 1391.

5. اكبري پور، ح.، سلماس نيا، ع.، بردران كاظم زاده، ر.، مسيحي، ا. توسعه هيوريستيك تركيبي مقاوم به منظور حل مساله مكان يابي تسهيلات هاب بدون محدوديت ظرفيت، پذيرفته شده در" نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد ".

6. سلماس نيا، ع.، عامري، ا.، بردران كاظم زاده، ر. بهينه سازي سيستم چندوضعيتي ماركوفي تحت سياست نگهداري و تعميرات پيشگيرانه، پذيرفته شده در " مجله مهندسي و مديريت كيفيت"، 1391.

7. كاظم زاده، ر.، سلماس نيا، ع.، كوهستاني، ب. بهينه سازي مقاوم فرآيند توليد ماست تغليظ شده تقليدي بر پايه روش هاي موجود در طراحي آزمايش ها و تصميم گيري چند معياره. پذيرفته شده در " فصلنامه علوم و صنايع غذايي"، 1393.

8. نيكزاد، ع.، عشوري، ع.، اميري، ا.، سلماس نيا، ع. بررسي عملكرد روش‏هاي تخمين داده‏هاي از دست رفته فازي بر شاخص توانايي فرآيند دو‏ متغيره فازي CPM، پذيرفته شده در "مجله علمي پژوهشي شريف"، 1394.

Conference papers 

Bashiri, M., Salmasnia, A. Interactive Optimization of correlated multiple desirability functions, Accepted by “Proceeding of IEEE International conference on Industrial Engineering and Engineering Management”, 2009.


Salmasnia, A., Baradaran Kazemzadeh, R., Bastan, M. A general framework to multiple response optimization problem considering both Variance and Quality of prediction, “4th International Conference of Iranian Operations Research Society”, 2011.


Amin-Naseri, M., Bahreininejad, A., Salehi, M., Salmasnia, A., Application of neural network for analysis out-of-control signals in multivariate manufacturing processes , Accepted by “ 7th International Industrial Engineering Conference ”, 2010.


Akbaripour, H., Masehian, E., Salmasnia, A., Mohabbati, N. A Hybrid Heuristic with TOPSIS-based Parameter Tuning for Solving the N-Queens Problem, Accepted by the ” 8th International Industrial Engineering Conference ”, 2012.

1. سلماس نيا ، ع.، افصحي، م.، يزدخواستي، ا.، بردران كاظم زاده. بهينه سازي چندهدفه‌ي مساله تخصيص افزونگي تحت سياست نگهداري ‌و ‌تعميرات فرصت‌طلبانه با استفاده از طراحي آزمايشات و تحليل پوششي داده‌ها، پذيرفته شده در "اولين كنفرانس مهندسي كيفيت"، 1391.

2. سلماس نيا.، ع.، يزدخواستي، ا.، بردران كاظم زاده. ارائه رويكردي نوين براساس برنامه ريزي آرماني جهت بهينه سازي سياست تعميرات پيشگيرانه در طي دوره وارانتي، پذيرفته شده در "اولين كنفرانس مهندسي كيفيت"، 1391.

3. سلماس نيا.، ع.، سياوشي، ر.، بردران كاظم زاده. بهينه سازي استوار مساله تخصيص افزونگي صفحه نمايشگرLCD بر اساس طراحي آزمايش ها، پذيرفته شده در "اولين كنفرانس مهندسي كيفيت"، 1391.

4. دليري، ح.، سلماس نيا.، ع.، نخعي كمال آبادي، ع.، بردران كاظم زاده. رويكردﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪﯼ ﭼﻨﺪ هدﻓﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﻣيﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪﯼ ﻃﺮاﺣﯽ ﺁزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺒيﻪ ﺳﺎزﯼ، پذيرفته شده در "نهمين كنفرانس مهندسي صنايع"، 1391.

5. چراغي، س.، سلماس نيا.، ع.، ذگردي، ح.، بردران كاظم زاده بهينه ﺳﺎزﯼ ﻣﻘﺎوم ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺄﻣيﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در زﻧﺠيﺮﻩﺗﺄﻣيﻦ ﺣﻠﻘه بسته ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﺁزﻣﺎﯾﺶها وﺷﺒيﻪﺳﺎزﯼ پذيرفته شده در "نهمين كنفرانس مهندسي صنايع"، 1391.

6. سپهري، م.م.، عامري، ا.، سلماس نيا.، ع. رويكرد رياضي فازي به منظور انتخاب استراتژي بهينه نگهداري و تعميرات تجهبزات پزشكي، پذيرفته شده در "دهمين كنفرانس مهندسي صنايع"، 1392.

7. سلماس نيا.، ع.، نوري، ص.، كريمي، ه. بهينه سازي تعاملي مساله تخصيص افزونگي چند هدفه با استفاده از تابع مطلوبيت، پذيرفته شده در "يازدهمين كنفرانس مهندسي صنايع"، 1393.

8. حيدرنژاد، ا.، بردران كاظم زاده، ر.، سلماس نيا.، ع. موازنه زمان-هزينه پروژه بر مبناي برنامه ريزي آرماني، پذيرفته شده در "يازدهمين كنفرانس مهندسي صنايع"، 1393.

9. قربانيان، ع.، نوروززاده، ع.، سلماس نيا.، ع. رتبه بندي عوامل موثر در شكست برنامه هاي استراتژيك به روش AHP، ، پذيرفته شده در " كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع"، 1394.

10.  يزدخواستي، ا.، سلماس نيا، ع.، امين ناصري، م.، نهاوندي، ن. بهينه سازي مقاوم شبكه هاي صف بر مبناي رويكرد تاپسيس تعديل شده، پذيرفته شده در " پنجمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات"، 1391.

11. يزدخواستي، ا.، سلماس نيا، ع.، امين ناصري، م.، مسيحيان، ا.تجزيه و تحليل ساختار مياله مكان يابي p تسهيلاتي هاب به منظور طراحي الگوريتم بهينه سازي مناسب، پذيرفته شده در " پنجمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات"، 1391.

12. يزدخواستي، ا.، سلماس نيا، ع.، امين ناصري، م. رويكردي نوين به منظور بهينه سازي چند هدفه پايايي و افزونگي يك سيستم سري-موازي با استفاده از تحليل پوششي داده ها و طراحي آزمايش ها، پذيرفته شده در " چهارمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها"، 1391.

13. سلماس نيا، ع.، برادران كاظم زاده، ر.، باستان، م. بهينه سازي مقاوم مسايل چند پاسخه با استفاده از سيستم استنتاج انطباق پذير فازي-عصبي و الگوريتم ژنتيك، پذيرفته شده در " چهارمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات"،1390.

14. سلماس نيا، ع. استفاده از تابع مطلوبيت در بهينه سازي چند پاسخه با اعمال اثر پراكندگي، پذيرفته شده در " دومين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات"،1388.

15. شفيعي، م.، يزدخواستي، ا.، سلماس نيا، ع. بهينه سازي سياست هاي تعميرات پيشگيرانه در طي دوره وارانتي از دوديدگاه توليدكننده و خريدار، پذيرفته شده در "هشتمين كنفرانس مهندسي صنايع"، 1390.


تعداد بازديد اين صفحه: 13441
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما