جمعه 3 فروردين 1397   13:30:01
اداره رفاه دانشجوییاداره رفاه دانشجویی
يكشنبه 11 دي 1390
كارمندان اداره رفاه
آقاي ابوالقاسم نائيني پور
كارشناس اداره رفاه
دانشكده فني مهندسي
و بيمه اتباع بورسيه غيرايراني
و بيمه حوادث
شماره تماس
:  32103484
آقاي محمود ابراهيمي
كارشناس اداره رفاه
دانشكده هاي ادبيات و الهيات
شماره تماس : 32103483
آقاي رضا موحدي احرار
كارشناس اداره رفاه
دانشكده هاي علوم پايه و حقوق
شماره تماس:32103482
آقاي علي اكبر عبادي
كارشناس اداره رفاه
دانشكده مديريت
و صدور تسويه نهايي صندوق رفاه دانشجويان

(اقساط بانك هاي ملي و تجارت)
شماره تماس : 32103481
خانم عبدالكريمي
 اموررفاه دانشجويان واحد خواهران
شماره تماس : 32103742
خانم نمازي
 كارشناس مسوول اموررفاه دانشجويان
دانشكده هاي 
ادبيات و مديريت و فني و مهندسي 
و صدور تسويه نهايي صندوق رفاه دانشجويان
(اقساط بانك هاي ملي و تجارت) 
شماره تلفن: 32103745
خانم ناصري
 كارشناس اموررفاه دانشجويان
دانشكده الهيات، علوم پايه، حقوق
شماره تلفن: 32103751
تعداد بازديد اين صفحه: 14269
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

اداره رفاه - معاونت دانشجويي
مجری سایت : شرکت سیگما