پنجشنبه 2 آذر 1396   14:57:33
پورتال آمار
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 458444
تعداد بازديد از سايت: 56872506
تعداد بازديد زيرپورتال: 458444
اين زيرپورتال امروز: 87
در امروز: 16440
اين صفحه امروز: 87
يكشنبه 14 مهر 1392

آمار و اطلاعات حوزه آموزشي و تحصيلات تكميليدانشكده ها و مراكز آموزشي دانشگاه قم

رديف

نام دانشكده /مركز آموزشي

سال

تأسيس

نام رئيس دانشكده/مركز

گروه

آموزشي

رشته

تحصيلي

اعضاي

هئيت علمي

دانشجويان جاري

دختر

پسر

كل

1

دانشكده ادبيات و علوم انساني

1380

دكتر محمد فولادي

6

33

62

942

739

1681

2

دانشكده الهيات و معارف اسلامي

1380

دكتر محمد علي راغبي

6

37

56

751

667

1418

3

دانشكده حقوق

1385

دكتر محمد  صالحي مازندراني

5

12

28

345

368

713

4

دانشكده مديريت

1390

دكتر سعيد فراهاني فرد

3

19

14

687

653

1340

5

دانشكده علوم پايه

1380

دكتر محمدرحيم بردبار

6

50

71

1039

621

1660

6

دانشكده فني و مهندسي

1382

دكتر احسان جباري

7

34

52

726

1227

1953

7

پرديس و آموزش مجازي

1386

دكتر علي احمد ناصح

-

-

-

357

368

725

جمع كل

 

33

185

283

4847

4643

9490  


اقلام آماري و اطلاعاتي حوزه آموزش گزارشات آماري
آمار دانشجويان دانشكده ها و مراكز آموزشي سرانه ها و شاخصهاي آموزشي
آمار اعضاي هيأت علمي گروه هاي آموزشي گزارشات موضوعي حوزه آموزش
فضاها و امكانات آموزشي رشته هاي تحصيلي گزارش عملكرد ادارات تابعه معاونت آموزشي
 آمار دانشجويان 
الف ) دانشجويان شاغل به تحصيل 

1- آمار دانشجويان شاغل به تحصيل

2- آمار دانشجويان ميهمان
3- آمار دانشجويان خارجي


ب ) دانشجويان پذيرفته شده 

1-  آمار دانشجويان پذيرفته شده


ج ) فارغ التحصيلان

1- آمار فارغ التحصيلان
2- آمار فارغ التحصيلان ارتقا يافته به مراتب بالاتر

آمار اعضاي هيأت علمي 

الف ) اعضاي هيأت علمي مشغول به تدريس
تعداد اعضاي هيئت علمي تمام وقت به تفكيك دانشكده ، مرتبه علمي و جنسيت
ب) اعضاي هيأت علمي بورسيهج) اساتيد مدعو و حق التدريسآمار فضاها و امكانات آموزشي


الف ) فضاي آموزشي دانشكده هاب) فضاهاي كمك آموزشي دانشكده هاج) امكانات آموزشي دانشكده ها

آمار دانشكده ها و مراكز آموزشي

گروه هاي آموزشيرشته هاي تحصيلي


تعداد رشته هاي تحصيلي به تفكيك گروه تحصيلي، دانشكده و مقطع

گروه تحصيلي

دانشكده

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

جمع

علوم انساني

ادبيات و علوم انساني

7

7

1

15

الهيات و معارف اسلامي

6

16

10

32

حقوق

1

5

2

8

مديريت و اقتصاد

4

1

0

5

علوم پايه

علوم پايه

9

15

6

30

فني و مهندسي

فني و مهندسي

9

4

5

18

جمع كل

36

48

24

108
شاخصها و سرانه هاي آموزشي دانشگاه قم


گزارشات موضوعي حوزه آموزشآمار و اطلاعات و گزارش عملكرد ادارات تابعه معاونت آموزشي

مديريت امور آموزشي
مديريت تحصيلات تكميلي

تعداد بازديد اين صفحه: 8727
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما