دوشنبه 7 اسفند 1396   05:04:48
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 469221
تعداد بازديد از سايت: 61674767
تعداد بازديد زيرپورتال: 469221
اين زيرپورتال امروز: 70
در امروز: 5359
اين صفحه امروز: 70
يكشنبه 8 تير 1393

تعداد اعضاي هيات علمي به تفکيک دانشکده، مرتبه علمي و جنسيت
مرتبه علمي
مربي
استاديار
دانشيار
استاد
جمع
دانشکده
زن
مرد
جمع
زن
مرد
جمع
زن
مرد
جمع
زن
مرد
جمع
زن
مرد
جمع
ادبيات و علوم انساني
6
13
19
10
23
33
0
8
8
0
1
1
16
45
61
الهيات و معارف اسلامي
0
0
0
13
29
42
3
11
14
0
3
3
16
43
59
حقوق
0
0
0
0
21
21
0
5
5
0
0
0
0
26
26
مديريت و اقتصاد
0
3
3
1
8
9
0
2
2
0
0
0
1
13
14
علوم پايه
1
6
7
11
42
53
0
6
6
0
0
0
12
54
66
فني مهندسي
1
11
12
1
25
26
0
2
2
0
0
0
2
38
40
جمع
8
33
41
36
148
184
3
34
37
0
4
4
47
219
266
تعداد بازديد اين صفحه: 5783
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما