کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه قم
اطلاعیه های مهماطلاعیه های مهم
فراخوان ارسال طرحنامه جهت برگزاري كرسي ترويجي
پوسترپوستر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 25853
تعداد بازديد از سايت: 61674571
تعداد بازديد زيرپورتال: 25853
اين زيرپورتال امروز: 19
در امروز: 5163
اين صفحه امروز: 19
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 16 بهمن 1396 09:39:07
يكشنبه 5 دي 1395 طرح نامه كرسي هاي ترويجي

1

طرح نامه دكتر اقدس فاتحي

32

 طرح نامه دكتر محمد رضا پيروز

2

طرح نامه دكتر عباس حبيب ­زاده

33

 طرح نامه دكتر طلعت حسني

3

طرح نامه دكتر مريم حكمت نيا

34

طرح نامه دكتر عزت الله مولايي نيا 

4

طرح نامه دكتر مهدي منفرد

35

 طرح نامه دكتر غلامحسن شيردل

5

طرح نامه آقاي عبدالحسين طالعي

36

 طرح نامه دكتر محمد هادي مفتح

6

طرح نامه دكتر علي قاسمي

37

طرح نامه دكتر غلامعلي قاسمي

7

طرح نامه دكتر محمدحسن ملكي

38

 طرح نامه دكتر حميد رهبر

8

طرح نامه دكتر مهين چناري

39

 طرح نامه دكتر حامد نيكو نهاد

9

طرح نامه دكتر مهديه ­سادات مستقيمي

40

 طرح نامه دكتر علي احمد ناصح

10

طرح نامه دكتر محمدرضا فخر روحاني

41

 طرح نامه دكتر اعظم وفايي

11

طرح نامه دكتر عليرضا ابراهيمي

42

 طرح نامه دكتر سيد حسن شبيري

12

طرح نامه دكتر محسن قدير

43

 طرح نامه دكتر زهره برقعي

13

طرح نامه دكترغلامحسين اعرابي

44

 طرح نامه دكتر فرح رامين

14

طرح نامه دكترمهدي محمدي

45

 طرح نامه دكتر سيده منا موسوي

15

طرح نامه دكتر عليرضا رستمي قفس آبادي

46

 طرح نامه دكتر يعقوب نوروزي

16

طرح نامه امير حسين صادقي

47

 طرح نامه دكتر رضا جعفري هرندي

17

طرح نامه دكتر علي قاسمي

48

 طرح نامه دكتر مريم باقي

18

طرح نامه دكتر احمدرضا توحيدي

49

 طرح نامه دكتر سهراب عبدي زرين

19

طرح نامه دكتر اسماعيل نعمت اللهي

50

 طرح نامه دكتر علي قاسمي سنگي

20

طرح نامه دكتر محمدجواد حيدري فرد

51

 طرح نامه دكتر مرتضي صادق عمل نيك

21

طرح نامه دكتر علي مشهدي

52

 طرح نامه دكتر محمد زمان رستمي

22

طرح نامه دكتر يعقوب نوروزي

53

 طرح نامه دكتر حامد نيكو نهاد

23

طرح نامه دكتر سعيده سادات غروي

54

 طرح نامه دكتر مهرداد تاكي

24

طرح نامه دكتر حميد صادقيان

25

طرح نامه دكتر عليرضا حجازي

26

طرح نامه دكتر سيد ياسر ضيايي

27

طرح نامه دكتر رضا جعفري هرندي

28

طرح نامه دكتر مهرداد تاكي

29

طرح نامه دكتر صادق عمل نيك

30

طرح نامه دكتر مصطفي فضائلي

31

طرح نامه دكتر مهين چناري

58

 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 1543
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما