جمعه 3 فروردين 1397   13:17:54
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 501638
تعداد بازديد از سايت: 62564084
تعداد بازديد زيرپورتال: 501638
اين زيرپورتال امروز: 113
در امروز: 11739
اين صفحه امروز: 113
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
چهارشنبه 1 فروردين 1397 06:25:10
اخبار دانشکدهاخبار دانشکده

پايان نامه هاي مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق
بسمه تعالي
صورتجلسه تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق

 

الف) حقوق خصوصي

1-    رساله دكتري آقاي ايمان دهقاني دهج رشته حقوق خصوصي با عنوان " انتخاب شيوه جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، مطالعه تطبيقي در حقوق ايران ،كامن لا و اسناد تجاري بين المللي"  با راهنمايي آقاي دكتر اسماعيل نعمت الهي و مشاوره آقاي دكتر ابراهيم عبدي پور فرد تصويب شد.

2-    رساله دكتري آقاي بديع فتحي رشته حقوق خصوصي با عنوان " مطالعه تطبيقي ارتباط دعاوي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه"  با راهنمايي آقاي دكتر مهدي حسن زاده و مشاوره آقاي دكتر خيرالله هرمزي تصويب شد.

3-    پايان نامه كارشناسي ارشد خانم زهرا بابائيان فردويي  رشته حقوق خصوصي با عنوان  "اداره ي زوجه نسبت به مهريه بد از وقوع عقد نكاح دائم" با راهنمايي آقاي دكتر سيد مهدي دادمرزي به تصويب رسيد.

4-    پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مائده مهدوي رشته حقوق خصوصي با عنوان " بررسي مقايسه­اي ارتباط،اتحاد منشائ،اناطه،تجزيه و تشابه دعاوي در دادرسي مدني " با راهنمايي آقاي مهدي حسن زاده به تصويب رسيد.

            5 - رساله دكتري آقاي ابراهيم رضايي رشته حقوق خصوصي با عنوان " معامله جايگزين در       حقوق ايران ،افغانستان و كنوانسيون بيع بين المللي"  با راهنمايي آقاي دكتر سيد حسن وحدتي  و مشاوره آقاي دكتر محمد صالحي مازندراني تصويب شد.

الف) حقوق جزا و جرم شناسي

 

1        - رساله دكتري آقاي غلامعلي ميرزايي منفرد رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان " حمايت كيفري از شفافيت در بازار اوراق بهادار"  با راهنمايي آقاي دكتر ابوالفتح خالقي و مشاوره آقاي دكتر محمد خليل صالحي تصويب شد.

2        - پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهديه فرجي مقدم  رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان  "بررسي فقهي حقوقي تعزير در جنايات موجب قصاص يا ديه" با راهنمايي آقاي دكتر روح الله اكرمي به تصويب رسيد.

3        - رساله دكتري آقاي ايمان محترم قلاتي رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان " آسيب شناسي سياست جنايي تقنيني ايران در مبارزه با فساد در حوزه مبارزات دولتي،در پرتو اسناد بين المللي و منطقه اي"  با راهنمايي آقاي دكتر محمد علي حاجي ده آبادي و مشاوره آقاي دكتر جلال الدين قياسي تصويب شد.

4        - رساله دكتري آقاي مهدي فضلي رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان " تحليل نظام دادرسي كيفري ايران در پرتو آموزه هاي اقتصادي"  با راهنمايي آقاي دكتر جلال الدين قياسي و مشاوره آقاي دكتر محمد خليل صالحي تصويب شد.

5        - پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سارا مرسل زاده رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان " بررسي واكنش هاي كيفري به بزهكاري نوجوانان از منظر جرم شناسي و حقوق كيفري ايران" با راهنمايي آقاي محمد علي حاجي ده آبادي به تصويب رسيد.

6        - پايان نامه كارشناسي ارشد خانم پارميس ديلمي رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان "بررسي حقوقي جرم شناختي قوانين متروك" با راهنمايي آقاي دكتر جلال الدين قياسي به تصويب رسيد.

7        - پايان نامه كارشناسي ارشد خانم طاهره آزادي طلب رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان " سياست كيفري ايران در قبال حمايت از بزه ديده گان ناشي از الودگي هوا" با راهنمايي آقاي دكتر ابوالفتح خالقي به تصويب رسيد.

8        - پايان نامه كارشناسي ارشد خانم سكينه منظري توكلي رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان " بررسي جرم شناختي جرايم در حوزه قضاوت" با راهنمايي آقاي دكتر ابوالفتح خالقي به تصويب رسيد.

 

9        - پايان نامه كارشناسي ارشد خانم كبرا ولي زاده رشته حقوق جزا و جرم شناسي با عنوان " مباني و مصاديق عدول از صلاحيت محلي " با راهنمايي آقاي دكتر ابوالفتح خالقي به تصويب رسيد.

 

الف) حقوق مالكيت فكري

 

1-    موضوع پايان نامه خانم نسترن سالاريان رشته حقوق مالكيت فكري با عنوان " حمايت از آثار تاتو در قوانين كشورها و مقررات بين الملل از منظر حقوق مالكيت فكري " با راهنمايي آقاي دكتر مصطفي بختياروند به تصويب رسيد.

2-    موضوع پايان نامه آقاي وحيد صمصام دري رشته حقوق مالكيت فكري با عنوان " تبيين توصيه نامه هاي وايپو مصوب 2007 و تاثير آن در ارتقاي مالكيت فكري كشورها با تاكيد بر كشورهاي در حال توسعه " با راهنمايي آقاي دكتر سيد حسن شبيري زنجاني به تصويب رسيد.

3-    موضوع پايان نامه آقاي شايان فاضلي فارساني  رشته حقوق مالكيت فكري با عنوان " حق اجراي عمومي اثر ادبي و هنري " با راهنمايي آقاي دكتر سيد حسن شبيري زنجاني به تصويب رسيد.

4-    موضوع پايان نامه آقاي عبدالحسين هاشمي رشته حقوق مالكيت فكري با عنوان " راه كارهاي حمايت از طرح فنون تردستي در حقوق مالكيت فكري " با راهنمايي آقاي دكتر مصطفي بختياروند به تصويب رسيد.

 

عکس های مرتبط :

فايل هاي پيوست :

تعداد بازديد اين صفحه: 710
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما