پنجشنبه 4 مرداد 1403   04:11:53
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلاتمدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1249633
تعداد بازديد از سايت: 132525475
تعداد بازديد زيرپورتال: 1249633
اين زيرپورتال امروز: 61
در امروز: 5771
اين صفحه امروز: 61
سه‌شنبه 14 تير 1390


معرفي طرح بررسي و تحليل ساختار و فرآيند هاي دانشگاه قم
عصر ما، عصر سازمان‌هاي بزرگ و پيچيده است، مدير امروز بايد از چگونگي شکل‌گيري نظام تحت امر و نحوه ايجاد سازمان و اصلاح وتغيير آن آگاه باشد براي نيل به اهداف سازمان، سازمان‌دهي و طراحي فرايندهاي آن گامي ضروري است و به کمک اين فعاليت است که هدف کلي و مأموريت اصلي سازمان در قالب هدف‌هاي جزئي‌تر و وظايف واحدها شکسته شده و تحقق آن ميسر مي‌شود. در سازماندهي، وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي واحدها و پست‌ها مشخص شده و نحوه هماهنگي و ارتباط بين آنها معين مي‌شود.
با توجه به محيط متغير و متحول امروز، مديران بايد به طور مستمر جريان انجام کار سازمان خود را با شرايط محيطي تطبيق داده و اصلاحات لازم را در آن به عمل آورند.

معاونت اداري و مالي دانشگاه قم نيز به عنوان يکي از مهمترين واحدهاي ستادي دانشگاه، با توجه به ماموريتي که به عهده دارد از يک سو و عدم بازنگري جامع در سال‌هاي اخير از سوي ديگر، از چنين منظري مورد بازنگري و بررسي قرار گيرد.
در اين راستا مديريت برنامه، بودجه و تشکيلات دانشگاه قم با همکاري آقاي ناصري طرحي را با عنوان بررسي و تحليل ساختار و فرايندهاي معاونت اداري و مالي دانشگاه قم و ارائه برنامه بهبود " آغاز کرده است که در اين طرح پژوهشي سعي خواهد شد تا فرايندها و رويه‌هاي کاري معاونت اداري و مالي و مديريت برنامه، بودجه و تشکيلات دانشگاه قم با استفاده از روش‌هاي علمي مهندسي فرايند شناسايي ‌شده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پيشنهاد هايي براي بهبود شيوه انجام و هدايت فرايندهاي کاري ارائه گردد.
پيامد اجراي نتايج اين طرح افزايش کارايي و اثربخشي فرايندها و رويه‌هاي کاري معاونت و به تبع آن افزايش رضايت مراجعين داخلي و خارجي هريک از بخش‌ها و فرايندها و نيز تخصيص بهينه منابع خواهد بود.
مسئوليت بررسي و تاييد امور انجام شده توسط تيم پروژه بر عهده آقايان احمد بخشنده و ابوالفضل بهرامي است.

با توجه به گزارش نهايي ارائه شده توسط مجري طرح بخش هاي مهم اين پروژه را مي توان در قالب زير عنوان کرد: 

به صورت کلي تعدد فرايندهاي اصلي و زيرفرايند ها در جدول زير خلاصه شده است:
تعداد بازديد اين صفحه: 20164
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما