سه‌شنبه 29 خرداد 1403   13:39:14
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 824030
تعداد بازديد از سايت: 131476710
تعداد بازديد زيرپورتال: 859588
اين زيرپورتال امروز: 66
در امروز: 12689
اين صفحه امروز: 65
يكشنبه 21 تير 1388


رحيم احمديه

 سمت سازماني:  رئيس اداره دريافت و پرداخت
 اطلاعات تماس:
تلفن: 32853311           شماره داخلي: 3218
آدرس پستي: قم- بلوار امين، بلوار غدير، دانشگاه قم-سازمان مركزي
پست الكترونيكي:
كد پستي: 3716146611

همكاران پست سازماني شماره داخلي

اطلاعات تماس:
تلفن : 32103214

آدرس پستي: قم -بلوارغدير -دانشگاه قم - ساختمان سازمان مركزي 
كدپستي : 3716146611


شرح وظايف:

1 - تهيه و تنظيم كليه اسناد مالي اعم از جاري، درآمد و عمراني.
2 - تهيه صورت مغايرت بانكي كليه حسابها و اصلاح به موقع اشتباهات صورت گرفته توسط بانك و يا دانشگاه در جهت اعمال كنترلهاي لازم برحسابهاي دانشگاه.
3 - كنترل امضاهاي مربوط به برگه هاي صادره و كنترل ارقام و شماره حساب و شرح چكهاي صادره (انجام كنترلهاي داخلي مربوط به چكها صادره).
4 - تحويل چكها به عاملين مالي واحدهاي تابعه و دريافت رسيد از ايشان.
5- تهيه و تنظيم ليستهاي حقوقي، اضافه كار،ماموريت،بن غيرنقدي،عيدي ،پاداش و سايرپرداختهاي پرسنلي دانشگاه.
6- جمع آوري كليه اطلاعات حقوق ومزاياي كاركنان و تنظيم نماينده كليه پرداختها و درخواست وجه و ارسال به دارائي جهت اخذ تنخواه حقوق و مزاياي پرسنل در اجراي جزء يك بند و تبصره 19 قانون بودجه سال86.
7- تكميل اسناد هزينه از نظر فيشهاي مربوط به كسورات و فيشهاي واريزي و ضميمه آنها به اسناد.
8- شمارش برگه هاي سند هزينه و ثبت در دفتر مخصوص و تحويل به بايگاني امورمالي با اخذ رسيد.
9- صدور برگه هاي محاسباتي.
10- ثبت دفاتر روزنامه كل.
11- تهيه صورتحسابهاي ماهيانه.
12- پيگيري علي الحسابها و پيش پرداختها.
13- نگهداري تضمينات بانكي و تمديد به موقع آنها.
14- استخراج گزارشات مالي خواسته شده توسط مراجعذيصلاح و مسئولين دانشگاه با هماهنگي مدير امورمالي.
15- تهيه و تنظيم صورتحسابهاي ماهيانه اوراق بهادار.
16- كنترل درآمدهاي واحدهاي تابعه.
17- پيگيري مطالبات از سازمانهاي بيمه گرتوسط واحد درآمد.
18- دريافت دستورالعمل ها و قوانين ،مطالعه و ارائه و آموزش لازم به همكاران اداري و عاملين مالي واحدها.
19- نظارت و ارائه راهكارهاي لازم جهت اجرا و رعايت قوانين و مقررات و موافقت نامه ها در تنظيم اسناد هزينه.
20- همكاري و اظهار نظر در تنظيم قراردادها بمنظور تطبيق با مقررات مالي.
21- ارائه گزارش از عملكردها و فعاليت ها جهت ارائه به مقام مافوق
تعداد بازديد اين صفحه: 16814
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما