پنجشنبه 4 مرداد 1403   04:00:20
معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 828033
تعداد بازديد از سايت: 132525211
تعداد بازديد زيرپورتال: 863793
اين زيرپورتال امروز: 60
در امروز: 5507
اين صفحه امروز: 56
شنبه 20 تير 1388


محمدعلي محمودي

پست سازماني: رئيس اداره كارگزيني


اطلاعات تماس:
تلفن: 32103224
آدرس پستي: قم-  بلوار غدير، دانشگاه قم،سازمان مركزي
كد پستي: 3716146611

همكاران پست سازماني شماره پست  الكترونيكي
عليرضا جوهر چي كارشناس مسئول امور اداري (هيات علمي) 32103261
محمد نوري مسئول حضور و غياب 32103229
مسلم جانعلي ئي كارگزين 32103264
حميد رضا زحمتكش كارگزين (هيات علمي) 32103262
حسين روزبهاني كارگزين 32103265
جواد كريمي مسئول كارتكس 32103011
اسدالله مرادي متصدي كاردكس 32103011شرح وظايف:

- انجام كليه مراحل استخدامي رسمي و پيماني هيات علمي و پرسنلي از قبيل تشكيل پرونده، مكاتبات اداري داخلي و خارج از سازمان ، صدور و تكميل مجوزهاي قانوني و تنظيم فرمهاي مربوطه تا حصول نتيجه نهايي با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه.

- تهيه و تنظيم انوع احكام كارگزيني ازقبيل افزايش حقوق، ترميم حقوق، ترفيع پايه و طبقه و رتبه، صدور و تمديد احكام ماموريت، انتقال دائم .

- شركت در جلسات و ارائه راهكارهاي قانوني مربوط به كميسيونها و كميته هاي مختلف در حوزه كارگزيني

- انجام كليه امور مرتبط با فرايندهاي استخدامي (رسمي ، پيماني، قراردادي، قانون كار) و برطرف نمودن نيازهاي اداري مرتبط با كارگزيني، اعمال قوانين و مقررات مشمول كاركنان دولت، تهيه وتنظيم و صدور مجوزهاي حقوق و مزايا اجراي قوانين و مصوبات هيات وزيران و ساير بخشنامه و آيين نامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

- انجام كليه امور مربوط به بازنشستگي ، برقراري حقوق و مزاياي بازنشستگي و وظيفه وفق قوانين و مقررات موجود.

- تهيه و نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل­ها و ضوابط داخلي سازمان

- جذب و انجام كليه مراحل مربوط به صدور امريه جهت مشمولان وظيفه در حدود قوانين و مقررات نيروهاي مسلح

- انجام كليه عمليات حضور و غياب ، اضافه كاري ، مرخصي ، ماموريت و به طور كلي مكاتبات پرسنلي اعم از كارمندي و هيات علمي

- تهيه گزارشات پرسنلي و ارائه به ساير قسمتها جهت رفع نيازهاي اداري از قبيل نظارت ارزيابي ، ارزشيابي ، گزينش، امور مالي و كاركرد ماهانه و روزانه، كميته تخلفات اداري
- انجام كليه امور محوله در حدود شرح وظايف سازماني

تعداد بازديد اين صفحه: 15863
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت اداری مالی - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما